2018. március 22., csütörtök

The blame was my own; the punishment, yours


Utólag is HBD, de mint mondtam fura. Bocsesz.


Mióta megtörtént, a napok szürkén egymásba folynak.Teljesen elnyel valami állandó sötétség.
A csend felemészt. Magányomban csak a lemenő nap utolsó sugarai szegődnek társamul egy rövid időre. Aztán felváltja őket az éjszaka. Körülölel engem is. Elnyel. Azonosul a saját belső mélységeimmel, s szemeim előtt újra a kép lebeg, ahogy utoljára láttam őt. MIT TETTEM?
-Neked is hiányzik?-Bianca lágy hangja ránt  vissza a valóságba, s besüpped mellettem az ágy, ahogy helyet foglal. Kezét combomon pihenő karomba fonja s bár nem nézek rá, érzem fürkésző, aggodalmas tekintetét.
-Igen.-válaszolom hanyagul, bár nem az, akire te gondolsz. Ezt persze már csak gondolatban teszem hozzá. Csak mellékes. Mellékesen az én hibám minden.
-Annyira felfoghatatlan ez az egész.-rázza meg a fejét, s vörös tincsei rakoncátlanul szállingóznak ide-oda.-Nem hiszem el, hogy ő maga tette, pedig olyan..
-Tudom.-szorítom meg a kezét, csak hogy félbe hagyja a mondatot, hisz igaza van. Nem ő volt.
Halkan tör rá a zokogás, ez pedig  gátat szab a további beszélgetésnek. Csak átkarolom és hagyom, hogy sírjon, Nem mondok többet.
Egyébként is könnyebb így,hogy nem kell magyarázkodnom. Nem kell elmondanom, hogy bár én vagyok a felelős mindezért, bár megmentettem őt, de közben teljesen tönkrementem.

~~~****~~~Vanaheim rejtett erődítménye. Csupán mindazok számára titkos, vagy rég elfeledett, akik nem akarnak tudomást venni a mélyén lapuló borzalmakról. Az erdő mélyére épült, megsüllyedt templom szerű építmény falait már uralmuk alá hajtották a kúszónövények, így az egész kolosszus csak azt a látszatot kelti, mintha az indák vetnék be minden erejüket, hogy a föld alá húzzák magukkal.
-Ez lesz az!-jelenti ki Loki szemrebbenés nélkül a nyilvánvalót.Ökölbe szorult kézzel pillantottam körbe újra a sivár, sötét tisztást a fák között.
Üres, mégis mintha mindenhonnan világító szempárok kereszttüzében állnánk. Mintha  számunkra láthatatlan alakok szugerálnának minket, megpróbálva rávenni a távozásra.
-Jössz már bátyám?-kérdezi türelmetlenül az előttem álló alak, aki néhány pillanat múlva eltűnik egy sötét hasadékban a kopott vakolatú falon.Egykor biztosan bejárat lehetett. Testvérem után sietve hagytam, hogy elnyeljen bennünket az üvöltő sötétség.

-Biztos vagy benne, hogy Heimdal nem lát minket?-sandítok a mellettem lépkedőre és egyre inkább gyűlölöm magam azért, hogy kihasználom a rejtett képességeit.  Hisz csupán ez az egyetlen ok, amiért magammal hoztam ide. És mert csak ő tudta az utat a Bifröstön kívül. Nem mintha rosszul kellene éreznem magam, hisz lehet,m hogy ő majd azt használja fel ellenem, amit tesztek. Nem is ő lenne, ha nem tenné.
-Igen Thor.-mormogja szem-forgatva.-Ennyire bízhatnál az erőmben! Amit meg akarok tenni, azt meg is teszem.-böki oda fennhéjázó mosollyal, miközben egy pillanatra tenyerében pihenő zöld lángcsóvára mered, mely táncoló árnyékokat vet a környező falakra.
A szűk folyosók, melyek keresztezik utunkat a csarnokba, mind tele vannak freskókkal, melyek furcsa, logikátlan sorban követik egymást. Amennyit a gyér fébnyben meg tudok figyelni az, hogy nincs közöttük két egyforma. Minden alak különbözik.
Mégis mintha vezetnének valahová. Mintha sorfalat állnának egy bizonyos célhoz.
Csupán utat mutatnak azoknak, akik bár tudják milyen okkal  keresik fel az ősi teplomroncsot, lehessenek csak biztosak abban, hogy a szenvedéssel kikövezett út, melyen haladnak valóban a járandó.

Omladozó oszlopsorok szakítják meg a freskóalakok sorát, melyek körbevesznek egy kisebb emelvényt, melynek közepén kopottas, színevesztett márványfal húzódik, rajta egyetlen időtlen női alakot ábrázoló festménnyel.

 

Lépteinket visszaveri az üresség, s hűvös szellő ölel körbe minket.
 

 Tisztes távolságban állunk meg a boltozattól, de Loki odanyújtja karjában ficánkoló lángcsóvát a képhez, hogy jobban szemügyre vegye a nőt.
Magas, karcsú alak, terebélyes sötét szárnyakkal, s izzó fehér szempárral.
-Ovediah.-suttogta. Tenyerét feljebb emelve a fény bevilágított egy kőbe vésett szöveget. Loki szeme összeszűkült, ahogy próbálta  kihámozni az értelmüket, de hamar feladta s felém fordult. Bár tekintetében volt valami furcsa , mintha mégis értené  a szavakat.-El tudod olvasni?
Közelebb léptem, ő pedig engedelmesen a szöveg első szavára irányította a fénycsóvát.
-Nem ismerem ezeket a rúnákat.-vontam vállat s igyekeztem elnyomni a bennem feltörő érzelmeket. Ezek nem véletlenül vannak itt, valamit jelenteniük kell. De ötletem sincs.

-Biztos végig akarod ezt csinálni?-néz rám öcsém felvont szemöldökkel.-Egy szavadba kerülne, nekem pedig csak egy mozdulatomba. Senki nem sejtene semmit.-mosolygott fagyosan, s elrévedő tekintetében láttam, hogy fontolóra vesz minden adott lehetőságet, miképp volna képes megtenni azt, amit én egy elátkozott megidézendő démontól követelni kívánok.
-Igen Loki! Ennek így kell lennie!-felelem, miközben elveszem kelletlenül felém nyújtott tőrét.
-Hát ha ezt kell tenned tedd!-veti oda foghegyről.-De ahogy a legendákban is hallhattad, az ilyesfajta  üzletelések legtöbbször végződnek jól.-morogja csöndesen, de én tudomást sem véve intelméről megvágom a tenyerem, s kiserkenő vérem Ovediah  alakjára kenem.
 


Végtelennek tűnő másodpercek suhannak el mellettünk a sötétségben, aztán egy fénycsóva  körvonalai rajzolódtak ki a női figura körül, s a másodperc tört része  alatt a már ismerős alak teljes életnagyságban állt közöttünk.
Ovediah szemei fehéren izzanak a sötétben egy másodpercig, majd emberivé válnak, pont olyanná, mint a sajátom. Hatalmas holló-szerű szárnyai félelmetes, megnyúlt árnyékot vetetnek az immáron üres márványlapra.
Szeme csillogásától  fiatalabbnak  tűnik, halandóbbnak, s ez a csillogás szöges ellentétben állt azzal a jeges haraggal, amit korábban a freskóján láttam.
És amikor megszólalt, hangja olyan volt, mintha árnyékok öltöttek volna alakot.Sötét és hideg.
-Nocsak Asgardi felségek.-kacag jóízűen miközben szemérmetlenül végigméri előbb öcsémet, majd engem.-Mi az a rettenetesen nagy dolog, amit a két kékvérű hercegecske nem képes megoldani?-ökölbe szorított kézzel álltam a pillantását, de annyira elhamvadt a lelkemben minden tűz, hogy meg sem próbáltam úgy tenni, mintha  érdekelne a gúnyolódása. Csak hangosan sóhajtottam. Majd szólásra nyitottam a szám.
-Öld meg Tony Starkot!-Ovediah Loki felé fordul, hisz a parancs tőle származott, én pedig csak összeszűkült szemmel méregetem a testvéremet. Mégis miért avatkozik bele?
-Csak nem egy nő van a dologban?-kíváncsiskodik a démon, s egy-egy fekete tollat hullajt el minden lépése nyomán. –Egy hűtlen kis fehérnép?
-Csupán egy arcátlan, erkölcstelen férfi, aki gátlástalanul sajátítja ki mások tulajdonát.-Loki rezzenéstelen arccal mered a nőre, s mikor az újabb kérdést tenne fel, megelőzi.-A részletek nem tartoznak rád démon, csak menj és teljesítsd a feladatod!-parancsa hűvös és kemény. Szavai ott lógnak a levegőben, s a nő is megmerevedik egy pillanatra, majd gúnyos, ravasz mosollyal arcán fejet hajtva semmibe vész.
-Miért csináltad ezt?-csattanok fel hirtelen, mire ő csak lekicsinylő pillantással  díjaz engem.-Nekem kellett volna.,.
-Nem voltál elég határozott!-biccent egyet felém, nekem pedig rossz érzésem támad.
Bianca az én menyasszonyom, s én kapzam rajta, hogy Stark-kal csókolózik részegen. Nekem volt egy látomásom a jövőről, ahol ők ketten.. S bár tudom, hogy akkor mindketten vissza fogták magukat, azóta úgy éreztem, tompa fojtogató szomorúság fogja pántba a szívemet, pedig minden erőmmel igyekeztem meggyőzni magam arról, hogy Bianca nem szeret eléggé és elég jól, hogy én többet érek és többet akarok, de mindent összevetve nem kellett más. És az sem érdekelt, hogy  mi történt, csupán Tony-t nem voltam képes elviselni többé.
Az én felelősségem s az én ötletem volt, hogy Vanaheim sötét démonát idézzük meg a feladathoz. Én akartam, hogy Ovediah tegye el láb alól a vasembert, s ezért cserébe én akartam felajánlani a pörölyömet.. Fizetségül..
Akkor jöttem rá, hogy mire szolgált a rossz előérzet, de mielőtt megszólalhattam volna a nő megjelent. Karjait s arcát is vér borította, s az a rejtélyes mosoly még mindig ott bujkált a szája szélén, s nem látszott rajta hogy meg kellett volna erőltetnie magát.
-Elvégeztem azt, amiért Asgard szülötte nem volt hajlandó bemocskolni a kezét-kacag harsányan s körülötte fodrozódni látszott a sötétség.-Hát most kérem a jogos jussom!-ekkor minden érzelem eltűnt arecáról s szeme ismét fehéren izzott.
Ösztönösen lépek előre, de Loki egyetlen mozdulatával megállásra kényszerít. Nem tudok sem mozdulni, sem beszélni.  Ez nyilván az ő mágiája.
-Nem tartozom neked semmivel hitvány szörnyeteg. Ez a kötelességed volt!-jelenti ki  fagyos tekintettel a nőre meredve.
Én csak tétlenül nézem a féktelen dühöt, mely Ovediah körül kering a sötétben.
-A KLÖTELESSÉGEM?-üvölti-AZ ÁTKOM!-szinte köpi a szavakat a testvérem felé, majd a medáljáért nyúl, melyet eddig észre sem vettem.  Vörös, ovális kő, melybe mintha csillagokat zárt volna, de ahogy kinyílt, velőt rázó sikolyok szűrődtek ki a vörös éterből, s mellettük két karmos kéz emelkedett a magasba.-Van még egy része, amiről senki sem tud. –drámaian körbemutatott a teremben, mire fáklyák halvány fénye világította be a falakat, melyek körös-körül tele voltak freskókkal. De ekkor jöttem rá arra, amit Loki már akkor tudott, mikor elolvasta a szöveget. Ezek nem iránymutató alakok, hanem azok az emberek, akik nem tudtak mit felajánlani Ovediah „szolgálataiért.”
-A felelősség az enyém, a büntetés a tiéd!-mutat a démon a szövegre, s ezzel egyidejűleg a vörös karmos kéz megragadja Lokit, s a testvérem abban a pillanatban köddé válik, s a márványlap egyik sarkában jelenik meg egy festett alakban. Varázsa abban a pillanatban megszűnik s én csak szüntelen üvöltözöm a nevét, s próbálom ruhájánál fogva megragadni a bérgyilkosom, de kezem csak áthatol rajta,mintha szellem volna, s a nő kacaját visszaverik a falak.-Thor, remélem, te okosabb leszel.-mondja rám nevetve, aztán a következő pillanatban már a freskó képében áll az intő rúnák szövege alatt..

 

Én pedig csak üvöltöttem. Hangon úgy visszhangzott az épületben, mintha csak gúnyolódna. Egyedül voltam a romok között.És csak akkor jöttem rá igazán, hogy Loki már a kezdetektől fogva fel akarta áldozni önmagát az én boldogságomért s ezért egész életemben hálás leszek neki.
 


Teltek az órák s én időközben elhagytam a templomot, visszatértem Asgardba. Értesültem  Tony Stark tragikus haláláról. Arról, hogy 'önkezűleg vetett véget az életének'.
 


Mindent tudtam, de kerültem az embereket. 

A szobámba vonultam s csendben gyászoltam saját önfejűségem, a saját hibám és az öcsémet.
 

A csönd másik oldalán lyukadtam ki. Az ember azt hinné, hogy a csend békés. De igazából fájdalmas.
 

S a bűntudatomat csak egyre növelte az elmém mélyén motoszkáló kérdés.
Hogy mondjam ezt el Ravennek?

2018. március 10., szombat

I’m allergic to feelings.

A fekete gyűrűt az asztalra teszem. Pont mint máskor, mielőtt nekikezdenék. Talán csak megszokás. A méregzöld kőberakáson megcsillannak a napsugarak, mielőtt behúzom a függönyt. Most, is, mint oly sokszor ez előtt, gondolkodóba ejt, miért is nem lehetne ezt a varázslatot a sötét szobán kívül végrehajtani? Na nem mintha az jobban illene a boszorkányokról kialakított imázshoz. Lehet hogy ez csak elvi kérdés.
Vagy lehet, hogy a gyertyák szimplán stílusosabbak.
De talán a varázslatoknak csak azért kell rejtve maradniuk, mert mi magunk sem akarjuk igazán, hogy  azok a titkok, melyeket meg kívánunk tekinteni velük, napvilágra kerüljenek.
Ami a nyilvánosságot illeti...
Behunyom a szemem és pillanatokon belül hallom, hogy kattan a zár az ajtón. Világos és egyértelmű jelzés. Leginkább Visio-nak szól, aki szeret a "nyitott ajtó" kifogással dobálózva átsuhanni a falakon.
Nincs nyitva az ajtó.Bár már ez sem túl mérvadó. Nincs lakat alatt a hét pecsétes titkom, csupán az nem látja akiről szól.Helyesbítek. Azt nem érdekli.

A vörös bársony terítőre rajzolt vonalak találkozási pontjainál gyertyák égnek.Pontosan öt darab, egymástól megegyező távolságban, félkör ívbe helyezve.

Én zárom be a kört, s ajkaim megformázzák az oly sokszor ismételt szavakat.
A varázslat útnak indul, s kiszökik az küszöb alatt, hogy megkeresse azt, akit látni kívánok, de egy részét hátra hagyva izzó, fehér burkot von körém, s derengésében a kis helyiségben eluralkodnak a nyújtózó árnyékok.

A kör középpontjába, a vonalak mentén kúszik a mágia, s halk pukkanással egybe olvadva egy fénycsóva szemmagasságba emelkedik.Néhány másodpercig csak ott lebeg, majd tágulni kezd, s a kiszélesedő ovális ablak, melyet alkot, képet ad egy másik helyről. És róla. Valaki mással.

Arcom fintorba torzul, ahogy látom az ismerős képet. Szőke haj, makulátlan bőr, barna szemek.
Összességében a tökéletes összkép, egy tökéletes nővel.
Legalábbis egész biztosan az volna, ha épp nem Steve-el kefélne.
De a lényeg ugyan az.

Még egy a "Barbie vagyok, de mégsem" típusból.
Úgy látszik az utóbbi időben megcsappant a jelentkezők száma az "Ügynök voltam, szóval gondold meg kezdesz-e velem" kategóriából.

Vagy feladta a küzdelmet, hogy visszaszerezze?

Talán ez már az első próbálkozás volna arra, hogy tovább lépj Kapitány? Meg kell mondjam, elég rosszul csinálod.
Mióta Sharon dobott csak a szőkékkel próbálod elfelejteni. Vagy betölteni a hiányt.
Végérvényesen pedig csak őket töltöd meg önmagaddal.
Velük már nem vagy úriember.
Bezzeg engem még szép szavakkal kosaraztál ki.
Azokkal a szavakkal, amelyek, azóta is ott keringenek tudatomban, várva a megfelelő pillanatra, hogy felszínre törve eszembe juttathassák a saját hiányosságaimat.


"Sajnálom Nell, ez a dolog közöttünk, azt hiszem nem működne! Nem miattad, ez az én hibám csak azt hiszem nem tudnálak oly módon értékelni téged, mint azt megérdemelnéd."


A Sharon utánzatokkal tudsz úgy bánni, ahogy megérdemlik?


Elnevetem magam, ahogy figyelem a kifulladt párocskát, s a múlt nyitott ablakán át nézem, hogy Steve mosolytalan arcán megcsillan a veríték.
A szeméből is elveszett már az a fény, amit egykor úgy szerettem.

Egy pillanatra eszembe jut az idióta Disney mese. Pont olyan a kép, mint a Kis hableányban, s én Arielként figyelem a személyre szabott Eric-em képét egy varázslat közepén.
De én nem adom el a hangomat a szerelemért.
Nem. Itt én vagyok az, akinek mindenért megfizetnek.
Ezért is nevetséges önmagában véve a feltételezésem.
Ha törődne ezekkel a ribancokkal, nyilván feltűnt volna neki, hogy rövid időn belül mondhatni "felszívódnak".

A kínkacajom utolsó fuvallatával kialszanak a gyertyák is körülöttem, s a varázslat megszűnik.Miközben a szekrénybe helyezem a használt kellékeket, ujjamra húzom a gyűrűt, s egy pillanatra, mint mindig, most is hallom a sikolyokat és titokban örülök is, hogy rájöttem erre az összekötő kapocsra. Így legalább a régiek nem tudják figyelmeztetni a legutolsót.

                                                                           ~ooo~

-Hova mész Nell?-kérdi Steve mosolyogva a konyhapult mögül. Szóval már haza is értél? Elég gyors volt a búcsútok, remélem kihasználtad. Hangjára Wanda hátra fordul a bőrkanapéról. Nyilván ha nem hívják fel rám a figyelmet észre sem vett volna.
-Csak van egy megváltandó lélekhez, aki a segítségemre szorul!-biccentek felé, s alig bírom megállni, hogy elnevessem magam.
-Nem unalmas ez?-kérdi a lány, felállva az ülőalkalmatosságról.-Úgy értem, látod a múltjukat és a jövőjük egy darabját.-egy pillanatra a távolba réved, de én a kapitány mozdulatait figyelem. Ő Wandát nézi.-Az rendben van, hogy segítesz nekik, de nem monoton egy idő után? Sok klisés emberi élet.
-Meglepődnél, olykor milyen sokszínűek tudnak lenni.-mosolyom alá rejtem a hazugságot. Sokszínűek? Ugyan. Leginkább szőkék barna szemmel. És könyörögnek az életükért. Némelyik még harcol is érte. Nem mintha volna esélyük.-És mondhatni én vagyok a korrektor, amivel eltusolhatják a hibáikat, mielőtt elkövetnék őket.Újra.-Steve-re nézek, aki még mindig mosolyog, s ezúttal engem néz.
-Szép dolog, amit teszel!-mondja, én pedig közben kijavítom önmagam, persze csak gondolatban.
Én vagyok a radír, mely véglegesen letörli a lelküket erről a világról.

-Azt hiszem mennem kéne.-sóhajtok egyet s egy pillanatra még elmerengek az enyémhez fűzött kék szempáron, s azon gondolkodom, vajon ettől a libától könnyebb lesz-e megszabadulni, mint az elődeitől.
-Jó munkát!-mondja Steve, aztán visszatér a saját dolgához. A másik boszorkány is motyog valami hasonlót, s mielőtt megmozdulnék, próbálom visszatartani a hányingert.
-Minden percét élvezni fogom.

Nem attól vagyok rosszul,amit teszek. Az számomra teljességgel normális. A picsákat megfosztani a lelküktől, hogy aztán szép lassan elenyésszenek a semmiben, s a gyűrűmbe zárni életesszenciájukat? Mi ez, ha nem a világ legjobb munkája?
 
Nem, kétségkívül nem ettől fordul fel a gyomrom. Hanem a tudattól, hogy rajtam kívül  szinte minden második útszéli riherongy megfelel Neki. Csak én nem vagyok elég jó.
És nem is leszek soha.

Hát jó. Legyen így Steve! Te elkezdted a játékot, én befejezem. Szép lassan kiütöm a királynőidet, s ha majd üres lesz a sakktábla, amikor rájössz mit veszítettél, akkor majd én adok mattot a királynak.
De addig..

Igyekszem meggyőzni magam arról, hogy mindez nem számít.
Mert igazából én kibaszottul allergiás vagyok az érzésekre.

2018. február 26., hétfő

Before the rescue


Talán egy csöppet Catching fire előzmény. Csak egy kicsit.


A bőrpántok szorították a csuklóm. Sehogy nem volt kényelmes, hiába próbáltam helyezkedni. Talpam fázott a hideg fémpedálon, mely lábamat tartotta. A szoba fehérségét csak a krómozott műszerek csillanása törte meg olykor, s a köpenyes emberek egyre csak sürgölődtek körülöttem. Néhányan rám mosolyogtak, de legtöbbjük közönyös volt. Én csak egy bátorító pillantást kerestem, de ő nem volt a helyiségben.
Beletelt pár pillanatba, mikor megláttam az ólomüvegen keresztül a megfigyelő-teremben. Épp egy nővel beszélt.  Kezében egy csatos táblával hol az ahhoz erősített papírra bökött, hol arra a helyre, ahol a hatalmas székbe béklyózva ültem. Rám nézett, de mintha nem is látott volna.
Hosszan sóhajtva eresztettem magam a fejtámlára, s összeszorítottam szemeim, hogy ne zavarjon annyira a szemembe világító led izzó fehérsége.
Így próbáltam csillapítani hevesen kalapáló szívemet. Nem akartam idegesnek tűnni, pedig az voltam.
A kísérleti patkányok már csak ilyenek nem? Addig minden oké, míg akad út a menekülésre, de ahogy a bilincsek hangtalanul fonódnak rád, s a labirintus bejárata végleg bezárult, rájössz, hogy már túl késő visszakozni, s más út nem járható, csak az, ami előtted terül el.
-Készen állsz?-Bruce hangja áthatolt a belső kétségbeesésen, s mosolya erőt adott ahhoz, hogy átvészeljem a rám váró.. Egész pontosan mit is?
-Fel lehet készülni erre?-nevettem el magam kínomban. Bruce régi jó barátom volt. A szüleim halála után ő volt az egyetlen támaszom, s segített mindenben, amiben tudott. Bejuttatott az egyetemre, s a laborjában voltam gyakornok. Végül pedig meggyőzött, hogy jó eséllyel lehetek én valami áttörő felfedezés első alanya. Csupán a beleegyezésem kell. És a sugár.
-Igaz!-kacagott ő is szelíden, s vállamra helyezte a kezét.-Minden rendben lesz oké?
-Oké!-mosolyodtam el, s sóhajtottam egyet, miközben ő a mellettem lévő masinán nyomkodott valamit, s felszólította a társaságot, hogy hagyják el a helyiséget. Nekem még egy utolsó pillantással erőt adott, majd ő is kiment és hallottam ahogy a tizenkét zár kattan az ajtón. 
A gép megmozdult, s az üveg mögül tompán csillanó szempárok pásztáztak engem, de én csak a felettük váltakozó vörös számlálót néztem.
6..5..4..3..2..1..
A gép körülöttem hangos zúgásba kezdett s több tű hatolt a bőröm alá. Furcsa szorító nyomást éreztem, az egész testemben, mintha csak ki akarnék törni önmagamból. Szét akartam szakadni.
Felrobbanni, s darabokra hullani.
A fémes zajba vegyült valami földöntúli, artikulátlan hang. Az én sikolyom volt.
Aztán becsuktam a szemem és csak forróságot éreztem.
Amikor kinyitottam, vörösen izzó acélajtó dűlt a lábam elé, s a rá gördülő kövek mind egybe olvadtak a fémmel. A füst és korom-lepte földön egy tábla szenes maradványainak töredéke hevert, rajta egy kivehetetlen szám, s néhány betű: „árna! BE”
Villanásszerű emlékek bombázták tudatomat.
A kráter melyben álltam, pusztításom nyomait  hirdette. És a ropogó tűzben felemésztett, eddig lezárt tárna bejárata nem engedett újabb sugárzáshullámot kitörni.
Én ott álltam a tűzben, s figyeltem, ahogy árnyékszerű alakok lépnek ki a lángok közül, s forróságot húzva maguk után felém közeledtek.
A nevemet hörögve.
„Bianca, te gyilkos!”, „Bianca, te szörnyeteg!”, „Bianca, te pusztító!”.
Hangjuk visszhangzott a fejemben.
BIANCA BIANCA BIANCA.

-NEM!-üvöltöttem, s úgy ültem fel az ágyon, mintha rugó rántott volna fel. Úsztam a verejtékemben, s vörös hajam csapzottan tapadt az arcomra. Az üveg-búrán keresztül láttam a fémtalapzatot, mely tartotta az egész kalitkát. Az üvegen, a padlón és a plafonon egy-egy fekete folt éktelenkedett. Égés nyomok.
-Bianca?-összerezzentem, mikor Steve mellém térdelt. Kezét vállamra tette. Én nem tudtam a szemébe nézni, de magamon éreztem aggodalmas tekintetét. Hát nem az áldozatok sikolyai neveztek meg engem, csupán ő próbált felébreszteni egy végeláthatatlan rémálomból. Ott volt mellettem, mikor semmi nem kötelezte rá. Ott volt mellettem annak ellenére, ami legutolsó találkozásunkkor történt. Amikor legutóbb belépett a börtönömbe.
-Hogy érted el, hogy beengedjenek?-hangom rekedtesen csengett. Felültem, megpróbálva minél távolabb húzódni tőle, de tartotta a kontaktust közöttünk. Nem engedett el.
Magam alá húztam a térdeimet, s átkulcsoltam rajtuk a karomat. Arcomat lehajtva  remegtem. Nem akartam látni őt. Nem akartam.
-Megszereztem a kódokat.-hallottam, ahogy nagyot nyelt.-Most ki tudunk jutni! Natasha kiiktatja a kamerákat és..
-És mi?-néztem fel rá könnyes szemekkel.-A levegőben vagyunk Steve, nem köthetünk el egy repülőt, kilőnének mielőtt felszállnánk vele!-nyögtem elfúló hangon.-Veszélyes vagyok! Nem mehetek el innen!-finoman engedtem vissza a homlokom térdeimre.
-Nem nem vagy az!-mondta határozottan, mintha ő is szerette volna elhinni a kijelentést, de tudtam, ebben ő sem lehet biztos.
-Téged is bántottalak!-nem néztem őt, de szinte éreztem, hogy pillantása a karját borító kötésre vándorol, gondolatai pedig visszalapoznak emlékei között arra a napra, mikor először jött ide a 'kirohanásom után.'
Amikor megpróbált megmenteni önmagamtól, de én nem hagytam. Tudtam, hogy vezekelnem kell a bűneimért, s néhány szép szó nem lehet gyógyír a szörnyű tettre.
Sosem akartam fájdalmat okozni neki, de mikor karon ragadott, elszakadt bennem valami. El akartam tépni minden kapcsolatomat a külvilágtól. Meg akartam szűnni. El akartam égni önmagamban.
Minden olyan gyorsan történt. Olyan spontán. S az utolsó, amire emlékszem, az Steve kiáltása volt, miközben kihátrált a burokból. Sírtam, s tudom, kiszakítottam a nyakamban medálként lógó gyűrűt, s utána akartam hajítani, de a nemesfém csillogva olvadt szét izzó tenyeremben. Olyan volt, amilyen én akartam lenni. Megsemmisült. Mint a kapcsolatom.
-Steve..Kérlek menj el!-suttogtam, s legszívesebben újra fejéhez vágtam volna, hogy soha nem akarom látni többé annak ellenére, hogy ezt neki kellene mondania. De sosem tette, s ő sosem fogja megérteni.
-De én..-hangja megrekedt a csendben. Nem tudta mit mondjon.
-Kérlek.-nyögtem, s nem szóltam többé. Ő sem. Lépteit elnyomta a belőlem felszakadó zokogás, de tudtam, látom még őt. Nem ment el örökre. Pedig gyűlölnie kellene.
De Steve Rogers szíve nagyobb, mint bárkié, akit ismertem. És én összetörtem.
Ő nem lépett tovább, de elbúcsúzott anélkül, hogy kimondta volna.
Átadott valaki másnak, hátha képes újra előcsalni belőlem a boldogságot. Azt a boldogságot, amit sosem fogok kiérdemelni.